Iemand houdt een rieten mand met groenten in vast op een markt.