Voorwoord

Deze cookie policy gaat uit van BEYOND Z BV, met maatschappelijke zetel te Guyotdreef
63, 2930 Brasschaat, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0888.724.094, BTW BE0888.724.094, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) (hierna verder ‘Anne
Drake’).
Anne Drake kan deze cookie policy op ieder moment wijzigen. Anne Drake zal de laatste versie
van de cookie policy steeds op haar website www.annedrake.be (hierna verder de ‘Website’)
publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken.
Door de Website verder te gebruiken of door de cookies te accepteren via de banner, gaat u
onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met deze cookie policy.
Deze cookie policy werd voor het laatst op 28 april 2020 geüpdatet.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine date files die door een website op uw computer of mobiel apparaat worden
geplaatst. Zij kunnen helpen bij het navigeren op een website en kunnen de nodige inzichten
verschaffen teneinde de werking van de website te optimaliseren. Zo kan een website de pagina's
die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere
voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te
vullen.
Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken. Lees daarom ook de bijhorende privacy policy via
deze link.
Deze Website
De Website maakt op heden gebruik van de volgende cookies:

1/ Noodzakelijke/technische cookies

De Website heeft deze cookies nodig om naar behoren te kunnen werken, zorgen voor een goed
functioneren van de Website of zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring
krijgt. Op deze Website bv. wc_fragments_#: een HTML sessie cookie dat uitgaat van de Website
provider zelf.

2/ Analytische cookies

Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van de Website met de bedoeling
de inhoud van de Website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en
het gebruiksgemak van de Website te vergroten.
Op deze Website bv. COLLECT: dit PIXEL sessie cookie gaat uit van google-analytics.com en
wordt gebruikt om data naar Google Analytics te zenden m.b.t. het toestel van de gebruikers en
het surfgedrag van de gebruikers.

3/ Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt met de bedoeling om bijvoorbeeld relevante ads te tonen aan
bezoekers van de Website.
Op deze Website: WIDGET::local::assignments: dit is een HTML persistent cookie en gaat uit
van www.soundcloud.com teneinde u gepersonaliseerde content aan te bieden op hun website en
om hun website te optimaliseren.
Deze Website maakt dus ook gebruik van third party cookies.
Hou er rekening mee dat deze informatie af en toe verandert, bijvoorbeeld omdat Anne Drake de
Website aanpast. Anne Drake doet haar uiterste best om deze informatie steeds zo accuraat
mogelijk te houden.

Richtlijnen

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt evenwel de instellingen van uw
browser wijzigen teneinde deze te blokkeren. U kunt cookies altijd controleren en/of wissen.
Meer hierover leest u op aboutcookies.org. Dit betekent mogelijks wel dat u daarna uw
voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en/of dat sommige delen van de Website
niet (naar behoren) werken.

Noteer dat steeds risico’s verbonden zijn aan het gebruik van internet of enig ander medium
waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook verklaart u bekend
te zijn met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie en
de risico’s van online betalingen. U aanvaardt dat Anne Drake niet aansprakelijk is voor enige
schade, door het gebruik van onze Website of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze cookie policy en het gebruik van cookies. Alle
geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle
geschillen voortvloeiende uit deze cookie policy of het gebruik van cookies op de Website tot de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Antwerpen.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot deze cookie policy of het
gebruik van cookies in te dienen, neem dan contact op met Anne Drake via
website@annedrake.be. U kunt Anne Drake ook steeds berichten via gewone post op de
maatschappelijke zetel: BEYOND Z BV, t.a.v. Anne Drake, Guyotdreef 63, 2930
Brasschaat, België. Anne Drake zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval
binnen de 10 werkdagen.